Thursday, 20 January , 2022
امروز : پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ - 17 جماد ثاني 1443

مهر و موم یک واحد ذوب ضایعات آلومینیومی در برخوار

یک واحد ذوب ضایعات آلومینیومی به دلیل آلودگی محیط زیست و رعایت نکردن ضوابط زیست محیطی و با توجه به صدور اخطار، در حاشیه شهرستان برخوار مهر و موم شد.

۰۱ دی ۱۴۰۰

اداره منابع آب شهرستان:

برخوار از بحرانی ترین مناطق استان اصفهان در پدیده مخرب فرونشست زمین است

اداره منابع آب شهرستان برخوار اعلام کرد: در چند دهه گذشته سالیانه حدود یک متر از سطح آب زیرزمینی منطقه افت کرده و این شهرستان یکی از بحرانی ترین مناطق استان اصفهان در افت آب زیرزمینی و به تبع آن پدیده مخرب فرونشست زمین است.

۲۷ آذر ۱۴۰۰