Thursday, 19 May , 2022
امروز : پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱ - 18 شوال 1443
تیتر اخبار »

زاینده رود جاری شد

خروجی سد زاینده رود بمنظور آبیاری مجدد کشت در شرق اصفهان بامداد امروز افزایش یافت.

۰۵ فروردین ۱۴۰۱